Hästar

Alla hästar som fötts på Walltorp har prefixet WL efter sitt namn. WL står för Walltorp Lantbruk.
Nedan finns information om hästarna som finns i stallet för tillfället.
Vid intresse av köp kontakta Ulf eller Anders, kontaktuppgifter finns under ”kontakt”.